Magnez i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu

 

Bierze udział w wielu procesach zachodzących w organizmie. Magnez, bo o nim dziś będziemy wspominać, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania człowieka.

 

Czym jest magnez?

 

Magnez jest dwuwartościowym pierwiastkiem chemicznym z grupy metali ziem alkalicznych, szeroko rozpowszechnionym w otaczającym nas świecie. Ze względu na wysoką biodostępność oraz specyficzną budowę chemiczną stał się w trakcie ewolucji pierwiastkiem  występującym we wszystkich organizmach żyjących. Jest elementem służącym do wytwarzania i aktywacji enzymów, syntezy DNA i RNA, przemiany węglowodanów, białek, lipidów, przekazywania sygnałów i reakcji katalizy. W organizmie człowieka magnez jest jednym z makroelementów. Jest rozmieszczony nierównomiernie:

 

 • w kościach jest go około 60%,
 • w mięśniach (wewnątrzkomórkowo) 39%,
 • pozostały 1% jest w tkankach organizmu zewnątrzkomórkowo.

 

Wartości prawidłowego stężenia surowicy różnią się w zależności od opracowania, najczęstsze to 0,65-1,2mmol/l. Zalecana dzienna podaż magnezu zależy od wieku i płci. Magnez jest kofaktorem dla ponad 300 reakcji enzymatycznych. Jest potrzebny do reakcji aerobowych i anaerobowych wytwarzających energię, do reakcji glikolizy jako cząsteczka składowa kompleksu Mg-ATP. Obecności magnezu wymagają również reakcja fosforylacji oksydatywnej zachodzącej w mitochondriach oraz synteza kwasów nukleinowych (spirali DNA i RNA).

 

Niedobór magnezu

 

Mimo powszechnego występowania łatwo dostępnych źródeł magnezu dość często dochodzi do jego niedoboru, gdyż wiele czynników wpływa na jego przyswajanie i wydalanie. Zbyt mała ilość magnezu w organizmie jest problemem wieloczynnikowym. Często współistnieje z zaburzeniami równowagi innych elektrolitów. O pierwotnym niedoborze magnezu mówi się, kiedy jego podaż w diecie jest zbyt mała. Wtórny jest wynikiem zaburzeń wchłaniania, przewlekłą chorobą nerek, lub nieprawidłową redystrybucją.

 

Niedobór magnezu większości osób kojarzy się z charakterystycznymi kurczami mięśni oraz  zmęczeniem. Poza tymi objawami występują również:

 

 • wahania nastroju,
 • zaburzenia funkcji kognitywnych,
 • drętwienia,
 • mrowienia i drżenie mięśni,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wypadanie włosów,
 • osteoporoza.

 

Nadmiar magnezu

 

Nadmiar magnezu występuje dość rzadko. Objawy kliniczne hipermagnezemii to:

 

 • spadek ciśnienia krwi,
 • osłabienie,
 • bradykardia,
 • hipotonia mięśniowa z osłabieniem odruchów ścięgnistych,
 • zaburzenia świadomości.

 

Kiedy i w jaki sposób suplementować magnez?

 

Hypomagnezemia jest powszechnie występującą dolegliwością, dlatego wskazane jest uzupełnianie zapotrzebowania organizmu na magnez nie tylko z pożywieniem, ale również w postaci suplementacji. Wysiłek fizyczny, silny stres, ciąża i okres karmienia również zwiększają zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek.

 

Suplementować magnez w domowych warunkach można przy użyciu:

 

 • środków doustnych,
 • kremów,
 • kąpieli magnezowych,
 • pod kontrolą lekarza suplementacja magnezu może odbywać się w formie dożylnej.

 

Woda pitna również ma swój udział w odpowiedniej podaży magnezu. W zależności od poziomu magnezu w wodzie (wynikającej ze  stopnia oczyszczenia i filtracji oraz położenia geograficznego i geologicznego) jesteśmy w stanie dostarczyć do organizmu nawet do 10% dziennego zapotrzebowania. Dbajmy zatem o odpowiednie nawodnienie, zdrową dietę oraz uzupełniajmy ją odpowiednimi suplementami np. w postaci chelatów.