Polityka prywatności i pliki cookie

Regulamin sklepu 

 

Właściciel sklepu - Sprzedawca:

YELLOWSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-384 ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001004405, posiadająca NIP 954-284-79-50, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Numer telefonu: 780 013 030

Email: sklep@yellowsport.pl

 

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym  oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

4. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań by zdjęcia produktów zamieszczane w sklepie jak najlepiej oddawały właściwości i kształt przedmiotów. Jednakże z powodu różnic w wyświetlaniu kolorów przez każdy monitor oraz różnego postrzegania kolorów przez każdego człowieka, należy zakładać, że kolory produktów mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na  stronach sklepu należą do ich właścicieli. Używane są w niniejszym serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

§1 Strony transakcji 

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym yellowsport.pl (zwaną dalej Nabywcą lub Klientem) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego yellowsport.pl (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu – YELLOWSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: sklep@yellowsport.pl

b) telefonicznie pod numerem: 780 013 030

c) listownie pod adresem: yellow SPORT, Bednorza 2a-6 bud. F5, 40-384 Katowice, Polska 

 

§2 Przedmiot transakcji 

1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego  yellowsport.pl   w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego  yellowsport.pl  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest ceną jednostkową i jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie.

3. Końcowa kwota do zapłaty przez Klienta obejmuje cenę za produkt lub produkty oraz koszt dostawy, w tym opłaty za transport, usługi pocztowe i kurierskie, których wysokość jest podana na stronach sklepu. Informacja o kosztach dostawy jest przekazywana Nabywcy w trakcie składania zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.

 

§3 Składanie zamówień

1. Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień konieczne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do internetu i przeglądarką internetową typu:

- Internet Explorer w wersji minimum 11 oraz Microsoft Egde w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym

- Chrome w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Firefox w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Opera w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Safari w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Chrome wersji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnych iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

- Safari w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

- Opera w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

b) aktywne konto poczty elektronicznej (email),

c) włączona obsługa plików cookies,

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym  yellowsport.pl  odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie sklepu, przy opisie danego produktu.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

4. Nabywca, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

5. Zamówienia składać mogą klienci po założeniu konta, zalogowani do Sklepu, jak również klienci bez założonego konta, po podaniu danych osobowych i adresowych koniecznych do realizacji zamówienia.

6. Założenie konta w sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji i podania następujących danych:

a) w przypadku osób fizycznych:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą i składa zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- adres email,

- numer telefonu,

- adres dostawy,

b) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

- nazwa,

- adres siedziby,

- dane rejestrowe, w tym numer KRS,

- adres email,

- numer telefonu,

- numer NIP,

- adres dostawy.

7. Założenie konta w sklepie jest bezpłatne.

8. Zalogować się w sklepie może Klient, który utworzył konto w procesie rejestracji. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła utworzonych w procesie rejestracji.

9. Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia konta.

10. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "kup teraz". Po wybraniu wszystkich produktów w kolejności należy kliknąć "przejdź do koszyka", a następnie "przejdź do kasy".

b) zalogować się do sklepu, a jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić odpowiedni formularz poprzez wpisanie danych Nabywcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa,

c) wybrać metodę dostawy oraz w następnym kroku metodę płatności, 

d) kliknąć przycisk "zrealizuj zamówienie".

 

§4 Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia oraz adresu e-mail. 

2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

3. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym yellowsport.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Nabywcę zamówienia w sklepie internetowym i po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

 

§5 Formy płatności

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) płatność przy odbiorze towaru przez Nabywcę od kuriera (płatność za pobraniem),

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed wysłaniem towaru Nabywcy,

c) płatność kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, przed wysłaniem towaru Nabywcy.

d) płatność kartą kredytową przy odbiorze w siedzibie firmy w Katowicach 40-384 ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/6.

2. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności przelewem, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak płatności w podanym wyżej terminie skutkować będzie odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, o czym Nabywca zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany adres email (zamówienie zostanie anulowane).

3. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności przy odbiorze towarów, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze towaru od kuriera.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

 

§6 Paragony, faktury

1. Do Zamówienia Klient otrzyma dowód zakupu (paragon).

2. Klient może zwrócić się o wystawienie faktury VAT podczas składania zamówienia podając numer NIP i/lub dane do faktury

 

§7 Wysyłka produktu

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym  yellowsport.pl  realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży, zaś w przypadku płatności przelewem, kartą kredytową i e-przelewem - od daty wpływu płatności za zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni). W takiej sytuacji Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku zamówienia towarów o różnym terminie dostawy, realizacja zamówienia odbywać się będzie po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.

4. Nabywca może skorzystać z następujących metod dostawy:

a) przesyłka kurierska,

b) odbiór osobisty pod adresem: yellowSPORT, ul. Bednorza 2a/6 bud. F5, 40-384 Katowice, Polska.

c) paczkomat.

5. Koszt przesyłki jest pokrywany przez Nabywcę w wysokości 13,00 zł brutto w przypadku przedpłaty, 13,00 zł brutto w przypadku Paczkomatu (wybranie tej opcji wydłuża czas realizacji zamówienia o 1 dzień) oraz 16,00 zł brutto w przypadku pobrania - niezależnie od wartości zamówienia. Przy zamówieniach o wartości powyżej kwoty 150 zł netto koszt przesyłki jest pokrywany przez Sprzedającego z wyłączeniem przesyłek pobraniowych.

6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§8 Odstąpienie od umowy

1. Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym Sprzedawcy) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Termin czternastodniowy rozpoczyna się od dnia wydania towaru Nabywcy. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia u Sprzedającego lub wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone osobiście u Sprzedającego lub wysłane za pomocą poczty na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną tj. poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy Sprzedającego: sklep@yellowsport.pl przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sklepu w zakładce Zwrot Sprzedający niezwłocznie prześle Nabywcy na podany przez niego adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. Nabywca może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji jest w stanie niezmienionym, nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Przed odesłaniem towaru Nabywca poinformuje o tym sklep drogą e-mailową lub telefonicznie.

8. Odsyłany towar musi być kompletny, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz załączonym do niego paragonem oraz kopią faktury . W przeciwnym przypadku Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy, a towar nie zostanie przyjęty.

9. Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu  towaru do Sprzedającego ponosi Nabywca.

10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Nabywcy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy pomocy takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.   

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie  nastąpi wcześniej.

12. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej sklepu (zakładka: Formularz zwrotu) lub którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

13. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 

§9 Jakość

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie />yellowsport.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wybrane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także warunki gwarancji będą podane przy opisie produktu w sklepie. Do wysyłanego produktu Sprzedający dołączy kartę gwarancyjną.  

 

§10 Reklamacje

1. W chwili odbioru towaru Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń:

Krok 1: Nabywca dokładnie bada przesyłkę, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki oraz sporządzić z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych), należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z podaniem przyczyny reklamacji.

2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu oraz reklamacje na braki ilościowe nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć paragon lub kopię faktury.

4. Sprzedający jest obowiązany odpowiedzieć  na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

§11 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Nabywca, będący osobą fizyczną, świadomie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest YELLOWSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-384 ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001004405, posiadająca NIP 954-284-79-50.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w następujących celach:

a) realizacji umowy zawartej z Nabywcą, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy,

b) obsługi programu rabatowego z wykorzystaniem sklepu internetowego,

c) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

d) rozpatrywania reklamacji.

3. Dane te są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO").

4. W przypadku Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 Administrator danych przekazuje dane Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A.

5. Dane osobowe Nabywcy przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych.

6. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia.

7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies w celu usprawnienia działania strony internetowej oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Mechanizm działania plików "Cookies" można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików "Cookies" może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie Sklepu. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików "Cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

 

§12 Informacja handlowa

1. Nabywca, wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża bądź nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy  yellowsport.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2. Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

 

§13 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,

c) zwrócenia się o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d) zwrócenia się do podmiotu uprawnionego, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, na podstawie przepisów ustawy o z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

e) złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/    

2. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

 

§14 Postanowienia końcowe

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Ewentualne spory pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez właściwe sądy w Polsce, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta  lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu, będą realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

 

Polityka prywatności 

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest YELLOWSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-384 ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001004405, posiadająca NIP 954-284-79-50, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 
2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 
a. dane przekazane Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Formularza zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon.
b. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony, w tym zapisywane w plikach cookies. 

3. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu: 
a. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, w tym rozpatrzenie reklamacji Produktu;
b. wykonania umowy (realizacji Zamówienia), świadczenia usług drogą elektroniczną (utworzenie i prowadzenie Konta Kupującego); 
c. marketingu własnych produktów Sprzedawcy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikiem, 
b. W przypadku, o którym mowa ust. 4 lit. b – niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi;
c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c) – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów;
d. W przypadku podania innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, dla świadczenia usług drogą elektroniczną lub realizacji Zamówienia albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację Zamówień przez Sprzedawcę. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie (GLS, InPost), firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe. 

9. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.
 

Szanowni klienci,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO") informujemy, że administratorem danych osobowych klienta jest YELLOWSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-384 ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/6. Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nim umowy, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy, obsługi programu punktowego i rabatowego z wykorzystaniem sklepu internetowego, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty publiczne, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym administrator może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, takie jak np. zewnętrzni dostawcy usług prawnych, usług IT, usług księgowych itd. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia. Administrator informuje ponadto, iż dane osobowe klienta nie będą przetwarzane na podstawie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie.

 

POLITYKA „COOKIES”

 

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

3. W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.

4. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego.

 

 

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sklepu 

Właściciel sklepu - Sprzedawca:

CEZETEL Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686123, posiadająca NIP 739-337-89-33, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Numer telefonu: 780 013 030

Email: sklep@yellowsport.pl

 

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym  oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

4. Wszystkie zdjęcia produktów, opisy oraz wszelkie inne informacje znajdujące się na stronie  yellowsport.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych bądź innych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez  zgody właściciela sklepu.

5. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań by zdjęcia produktów zamieszczane w sklepie jak najlepiej oddawały właściwości i kształt przedmiotów. Jednakże z powodu różnic w wyświetlaniu kolorów przez każdy monitor oraz różnego postrzegania kolorów przez każdego człowieka, należy zakładać, że kolory produktów mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na  stronach sklepu należą do ich właścicieli. Używane są w niniejszym serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

§1 Strony transakcji 

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym yellowsport.pl (zwaną dalej Nabywcą lub Klientem) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego yellowsport.pl (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu – Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie.

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: sklep@yellowsport.pl

b) telefonicznie pod numerem: 780 013 030

c) listownie pod adresem: yellow SPORT, Bednorza 2a-6 bud. F2, 40-384 Katowice, Polska 

 

§2 Przedmiot transakcji 

1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego  yellowsport.pl   w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego  yellowsport.pl  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest ceną jednostkową i jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie.

3. Końcowa kwota do zapłaty przez Klienta obejmuje cenę za produkt lub produkty oraz koszt dostawy, w tym opłaty za transport, usługi pocztowe i kurierskie, których wysokość jest podana na stronach sklepu. Informacja o kosztach dostawy jest przekazywana Nabywcy w trakcie składania zamówienia, za wyjątkiem kosztów dostawy mebli, które ustalane są indywidualnie z Klientem.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.

 

§3 Składanie zamówień

1. Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień konieczne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do internetu i przeglądarką internetową typu:

- Internet Explorer w wersji minimum 11 oraz Microsoft Egde w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym

- Chrome w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Firefox w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Opera w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Safari w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Chrome wersji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnych iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

- Safari w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

- Opera w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

b) aktywne konto poczty elektronicznej (email),

c) włączona obsługa plików cookies,

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym  yellowsport.pl  odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie sklepu, przy opisie danego produktu.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

4. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

5. Zamówienia składać mogą klienci po założeniu konta, zalogowani do Sklepu, jak również klienci bez założonego konta, po podaniu danych osobowych i adresowych koniecznych do realizacji zamówienia.

6. Założenie konta w sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji i podania następujących danych:

a) w przypadku osób fizycznych:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą i składa zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- adres email,

- numer telefonu,

- adres dostawy,

b) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

- nazwa,

- adres siedziby,

- dane rejestrowe, w tym numer KRS,

- adres email,

- numer telefonu,

- numer NIP,

- adres dostawy.

7. Założenie konta w sklepie jest bezpłatne.

8. Zalogować się w sklepie może Klient, który utworzył konto w procesie rejestracji. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła utworzonych w procesie rejestracji.

9. Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia konta.

10. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do sklepu, a jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić odpowiedni formularz poprzez wpisanie danych Nabywcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa,

b) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "do koszyka",

c) wybrać metodę dostawy oraz płatności,

d) kliknąć przycisk "zamawiam i płacę – zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 

§4 Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

3. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym yellowsport.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Nabywcę zamówienia w sklepie internetowym i po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

 

§5 Formy płatności

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) płatność przy odbiorze towaru przez Nabywcę od kuriera (płatność za pobraniem),

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed wysłaniem towaru Nabywcy,

c) płatność kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, przed wysłaniem towaru Nabywcy.

2. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności przelewem, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak płatności w podanym wyżej terminie skutkować będzie odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, o czym Nabywca zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany adres email (zamówienie zostanie anulowane).

3. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności przy odbiorze towarów, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze towaru od kuriera.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

 

§6 Paragony, faktury

1. Do Zamówienia Klient otrzyma dowód zakupu (paragon).

2. Klient może zwrócić się o wystawienie faktury VAT podczas składania zamówienia podając numer NIP i/lub dane do faktury

 

§7 Dostawa produktu

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym  yellowsport.pl  realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży, zaś w przypadku płatności przelewem, kartą kredytową i e-przelewem - od daty wpływu płatności za zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni). W takiej sytuacji Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku zamówienia towarów o różnym terminie dostawy, realizacja zamówienia odbywać się będzie po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.

4. Nabywca może skorzystać z następujących metod dostawy:

a) przesyłka kurierska,

b) odbiór osobisty pod adresem: yellowSPORT, ul. Bednorza 2a-6 bud. F2, 40-384 Katowice, Polska.

5. Koszt przesyłki jest pokrywany przez Nabywcę, a jego wysokość podana jest na stronie internetowej sklepu. Przy zamówieniach o wartości powyżej kwoty 150 zł netto koszt przesyłki jest pokrywany przez Sprzedającego.

6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§8 Pogram lojalnościowy – Klub yellowSPORT

1. Program punktowy i system rabatowy kierowane są do pełnoletnich Klientów sklepu internetowego www.yellowsport.pl i dotyczą wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

2. Warunkiem przystąpienia do Klubu yellowSPORT jest rejestracja w sklepie internetowym.

3. Uczestnik Klubu yellowSPORT może gromadzić punkty, które są rejestrowane na koncie zalogowanego Klienta. Punkty pozyskiwane są za zakup towaru w cenie regularnej, wyłącznie poprzez złożenie zamówienia na witrynie sklepu internetowego yellowsport.pl.

4. Za każdy wydany 1 zł Uczestnik Klubu yellowSPORT otrzymuje 1 punkt. Jeżeli kwota nie jest zaokrąglona do pełnej 1 zł Uczestnik nie otrzyma punktu. Liczba zgromadzonych przez Klienta punktów widoczna jest po zalogowaniu do konta.

5. Punkty nie są wymieniane na środki pieniężne. Punkty można wymienić na kupony rabatowe. O wymianie punktów na kupony rabatowe decyduje Klient.

6. Przeliczenie punktów na kupony rabatowe odbywa się według następującego przelicznika:

  • a) 500 pkt upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego uprawniającego do zniżki jednorazowej 5% na kolejne zakupy w sklepie internetowym yellowSPORT.
  • b) 1000 pkt upoważnia do otrzymania kuponu rabatowanego uprawniającego do jednorazowej zniżki 8% na kolejne zakupy w sklepie internetowym yellowSPORT.
  • c) 1500 pkt upoważnia do otrzymania kuponu rabatowanego uprawniającego do jednorazowej zniżki 12% na kolejne zakupy w sklepie internetowym yellowSPORT.

7. Ceny widoczne na stronach sklepu są cenami nieuwzględniającymi rabatu – rabat dla zamówienia przeliczany jest po wpisaniu kodu rabatowego wygenerowanego po wymianie punktów na kupon każdorazowo po aktualizacji koszyka.

8. Przyznane rabaty nie sumują się.

9. Rabat liczony jest od kwoty brutto każdego z zamówionych produktów.

10. Rabat obejmuje wyłącznie ceny produktów i nie dotyczy kosztów przesyłki.

11. Rabat przyznawany jest dla konkretnego konta i nie może być przekazywany pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników.

12. W przypadku reklamacji rzeczy zakupionych z wykorzystaniem bonu rabatowego Klubu yellowSPORT, pozytywnie rozpatrzonej, jako zwrot gotówki, wymienione punkty na kupon rabatowy są ponownie doliczane Klientowi do puli zebranych punktów.

13. Program punktowy obowiązuje na czas nieokreślony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów.

 

§9 Odstąpienie od umowy

1. Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym Sprzedawcy) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Termin czternastodniowy rozpoczyna się od dnia wydania towaru Nabywcy. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia u Sprzedającego lub wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone osobiście u Sprzedającego lub wysłane za pomocą poczty na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną tj. poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy Sprzedającego: sklep@yellowsport.pl przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sklepu w zakładce Zwrot Sprzedający niezwłocznie prześle Nabywcy na podany przez niego adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. Nabywca może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji jest w stanie niezmienionym, nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Przed odesłaniem towaru Nabywca poinformuje o tym sklep drogą e-mailową lub telefonicznie.

8. Odsyłany towar musi być kompletny, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz załączonym do niego paragonem oraz kopią faktury . W przeciwnym przypadku Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy, a towar nie zostanie przyjęty.

9. Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu  towaru do Sprzedającego ponosi Nabywca.

10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Nabywcy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy pomocy takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.   

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie  nastąpi wcześniej.

12. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej sklepu (zakładka: Formularz zwrotu) lub którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

13. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 

§10 Jakość

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  yellowsport.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wybrane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także warunki gwarancji będą podane przy opisie produktu w sklepie. Do wysyłanego produktu Sprzedający dołączy kartę gwarancyjną.  

 

§11 Reklamacje

1. W chwili odbioru towaru Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń:

Krok 1: Nabywca dokładnie bada przesyłkę, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki oraz sporządzić z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych), należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z podaniem przyczyny reklamacji.

2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu oraz reklamacje na braki ilościowe nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć paragon lub kopię faktury.

4. Sprzedający jest obowiązany odpowiedzieć  na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

§12 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Nabywca, będący osobą fizyczną, świadomie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZTEL Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182207.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w następujących celach:

a) realizacji umowy zawartej z Nabywcą, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy,

b) obsługi programu punktowego i rabatowego z wykorzystaniem sklepu internetowego,

c) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

d) rozpatrywania reklamacji.

3. Dane te są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO").

4. W przypadku Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 Administrator danych przekazuje dane Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A.

5. Dane osobowe Nabywcy przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych.

6. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia.

7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies w celu usprawnienia działania strony internetowej oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Mechanizm działania plików "Cookies" można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików "Cookies" może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie Sklepu. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików "Cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

 

§13 Informacja handlowa

1. Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża bądź nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy  yellowsport.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2. Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

 

§14 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,

c) zwrócenia się o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d) zwrócenia się do podmiotu uprawnionego, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, na podstawie przepisów ustawy o z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

e) złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/    

2. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

 

§15 Postanowienia końcowe

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Ewentualne spory pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez właściwe sądy w Polsce, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta  lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu, będą realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

 

Polityka prywatności - RODO

Szanowni klienci,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO") informujemy, że administratorem danych osobowych klienta jest Cezetel Olsztyn Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Olsztynie, przy al. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn. Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nim umowy, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy, obsługi programu punktowego i rabatowego z wykorzystaniem sklepu internetowego, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty publiczne, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym administrator może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, takie jak, np. zewnętrzni dostawcy usług prawnych, usług IT, usług księgowych, itd. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia. Administrator informuje ponadto, iż dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. 

Weryfikacja
Zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych informujemy, że produkt, który chcesz obejrzeć jest wyrobem medycznym przeznaczonym dla profesjonalistów, oferowanym przez YELLOWSPORT sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
Potwierdź, że wykonujesz zawód medyczny Prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól