ITBS (zespół pasma biodrowo- piszczelowego)

 

Zespół pasma biodrowo- piszczelowego to częsta przyczyna dolegliwości bólowych kolan u osób aktywnych fizycznie, zwłaszcza biegaczy długodystansowych. Ból wywoływany jest przez tarcie pasma biodrowo- piszczelowego o kłykieć boczny kości udowej.

 

Anatomia

Pasmo biodrowo- piszczelowe (ITB – Iliotibial Band)  to nieelastyczna struktura rozciągnięta po bocznej stronie uda między biodrem, a kolanem. Część górna przyczepia się do grzebienia kości biodrowej, biegnie po bocznej powierzchni uda, część włókien (warstwa głęboka)

 

 

przyczepia się do kresy chropawej kości udowej, pozostałe (powierzchowne) biegną dalej i przyczepiają się do kłykcia bocznego kości udowej, troczków bocznych rzepki i przednio- bocznej strony kłykcia piszczeli (guzek Gerdiego)

 

Objawy

 

Charakterystycznym objawem ITBS jest ból i miejscowa tkliwość 2-3 cm powyżej linii stawu kolanowego po bocznej stronie (w miejscu kłykcia bocznego kości udowej). Czasami ból nie jest tak dokładnie zlokalizowany, tylko opisywany jako promieniujący w okolicy Dolegliwości nie występują w spoczynku, wywoływane są przez powtarzalne zginanie kolana (np. podczas biegu, chodzenia). Czasami może pojawić się wrażenie przeskakiwania napiętego pasma po kłykciu podczas zginania stawu kolanowego, towarzyszyć temu może słyszalny trzask.

 

Przyczyny powstawania

 

Najczęstszym powodem zaistnienia ITBS jest zbyt mała elastyczność pasma biodrowo- piszczelowego oraz słabe mięśnie odwodzące udo. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości można podzielić na dwie grupy:

 

  • czynniki zewnętrzne – aktywność sportowa, niewłaściwe obuwie
  • czynniki wewnętrzne - budowa anatomiczna: kolana szpotawe, przeprosty w stawach kolanowych, różnice w długości kończyn dolnych, nadmierna pronacja stóp, zwiększony kąt Q

 

Rehabilitacja

 

Zwiększenie siły mięśni odwodzicieli stawu biodrowego powoduje, że ITB przestaje pełnić główną rolę stabilizatora, co pozwala na jego efektywniejsze rozciąganie. Rozluźnienie i zwiększenie elastyczności ITB zmniejsza tarcie między pasmem, a kłykciem kości udowej, które jest główną przyczyną uszkodzeń pasma powodujących ból.  W przypadku występowania cech stanu zapalnego wskazane jest stosowanie środków przeciwzapalnych (terapia zimnem, leki przeciwzapalne itp.). Jeśli terapia zachowawcza jest nieskuteczna konieczne może być rozważenie leczenia operacyjnego.

 

 Zobacz w sklepie: masujące wkładki do butów, igły do suchego igłowania

  

Bibliografia:

  1. THE TREATMENT OF ILIOTIBIAL BAND FRICTION SYNDROME - C. A. NOBLE, MBBch, FCS (SA)
  2. Iliotibial Band Friction Syndrome as Exhibited in Athlete - Carrie Ann Lucas, EMT
  3. Iliotibial Band Syndrome: A Common Source of Knee Pain - RAZIB KHAUND, M.D, SHARON H. FLYNN, M.D
  4. Effects of Multi-modal Physiotherapy, Including Hip Abductor Strengthening, in Patients with Iliotibial Band Friction Syndrome - Amanda Beers, Michael Ryan, Zenya Kasubuchi, Scott Fraser, and Jack E. Taunton
  5. Iliotibial band friction syndrome - Ronald Lavine