Tendinopatia ścięgna rzepki (kolano skoczka)

 

Powstawanie kontuzji

 

Kolano skoczka charakteryzuje się bólem oraz wrażliwością dotykową ścięgna rzepki. Choć dokładna etiologia tendinopatii ścięgna rzepki pozostaje nieznana, wyróżniono  kilka czynników zwiększających prawdopodobieństwo jej wystąpienia. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim sportowcy (szczególnie grający w siatkówkę i koszykówkę) zarówno zawodowcy jak i osoby uprawiające sport amatorsko. Wydaje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości zwiększa się wraz ze wzrostem ilości treningu w tygodniu oraz przy włączaniu w przygotowanie sportowe elementów treningu siłowego.

 

Zapobieganie i profilaktyka

 

Odpoczynek od treningów i leczenie zachowawcze przynoszą zmniejszenie odczuwanego bólu, ale niestety często po powrocie do aktywności sportowej dolegliwości nawracają. Rozwiązaniem wydaje się być stopniowe dostosowanie planu treningowego do możliwości i rozszerzanie go wraz z postępami rehabilitacji. Jest to proces długi i często dla sportowców nastawionych na szybkie osiąganie rezultatów trudny do zaakceptowania, ale jedyny pozwalający na wyeliminowanie objawów bez ryzyka ich nawracania.

 

Leczenie i rehabilitacja

 

Leczenie rozpoczyna się w różny sposób, w zależności od tego, czy  występują cechy zapalenia (tendinitis) czy zmiana ma charakter przewlekły (tendinosis). Jeśli obecny jest stan zapalny to fizjoterapia przede wszystkim nastawiona jest na jego wygaszenie (terapia zimnem, leki i fizykoterapia przeciwzapalna). W przypadku tendinosis większą uwagę przywiązuje się do zapobiegania zmianom strukturalnym i dalszym uszkodzeniom. Najpopularniejszą nieinwazyjną metodą leczenia jest stosowanie ćwiczeń ekscentrycznych[1], np. przysiadów wykonywanych na klinie. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie, w zakresie, który nie powoduje dolegliwości bólowych. W przypadku dolegliwości nawracających lub nie poddających się leczeniu zachowawczemu konieczny jest zabieg operacyjny.

 

[1] Ćwiczenia ekscentryczne charakteryzują się pracą mięśni (napięciem) podczas oddalania się przyczepów (wydłużania mięśnia)