Ergonomia stanowiska pracy (praca przy biurku)

 

W literaturze można znaleźć wiele definicji ergonomii. Większość z nich wzajemnie się uzupełnia, a występujące w nich różnice wynikają z tego, że ergonomia jest nauką interdyscyplinarną, ponieważ korzysta z dorobku m.in. fizjologii pracy, higieny pracy, medycyny pracy, psychologii pracy, socjologii pracy, antropometrii, oraz licznych nauk technicznych.  Termin ergonomia wywodzi się od greckich słów: ergon – praca, nomos – zasada, prawo. Ergonomia ma na celu zapewnienie maksymalnej wydajności pracy, w taki sposób, aby nie powodować negatywnych skutków zdrowotnych i pogorszenia stanu zdrowia pracowników.

 

Obecnie coraz większą grupę pracowników stanowią osoby pracujące w pozycji siedzącej (głównie pracownicy biurowi). Szczególnie dla tej grupy istotne jest, aby zadbać o prawidłową organizację miejsca pracy, ponieważ często przyjmują statyczną pozycję na kilka godzin w ciągu dnia, a to może nieść negatywne skutki dla organizmu. Do najczęstszych dolegliwości związanych z nieprawidłową pozycją przyjmowaną podczas pracy zalicza się:

 

 • Ból pleców (głównie odcinka lędźwiowego oraz szyjnego)
 • Ból głowy
 • Ból nadgarstków
 • Kurcze kończyn dolnych
 • Zaburzenia krążenia

 

Aby zmniejszyć ryzyko występowania negatywnych skutków pracy w biurze należy:

 

 • Prawidłowo siedzieć – pracodawcy coraz częściej dbają o właściwą aranżację i wyposażenie stanowiska pracy, nie zawsze jednak pracownicy prawidłowo korzystają z zaproponowanych im możliwości. Krzesło do pracy przy biurku powinno mieć dopasowaną do wzrostu użytkownika wysokość siedziska oraz podłokietników. Jeżeli prawidłowo dopasowane do wysokości blatu siedzisko powoduje nieprawidłowe ustawienie kończyn dolnych, powinno się korzystać z podnóżka. Często popełnianym błędem jest przytrzymywanie telefonu między uchem a ramieniem, co jest wygodne, bo pozwala na jednoczesną obsługę komputera, ale powoduje nieprawidłową pozycję odcinka szyjnego kręgosłupa oraz napięcie w mięśniach karku.
 • Korzystać z gadżetów fizjoterapeutycznych – coraz większą popularnością cieszą się gadżety stosowane, aby zapobiegać dolegliwościom bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Są to m.in. dyski i piłki rehabilitacyjne. Siedzenie na piłce wymaga zaangażowania całego ciała w proces utrzymywania równowagi, dzięki temu ciało pozostaje w ruchu, nawet podczas pracy biurowej. W podobny sposób działa dysk rehabilitacyjny położony na siedzisku. Nie należy jednak stosować wymienionych produktów przez cały czas wykonywania pracy, ponieważ mogą wtedy wystąpić efekty odwrotne od pożądanych wynikające z przemęczenia tkanek.
 • Prawidłowo korzystać z komputera/ laptopa dostępnego na stanowisku pracy – górna krawędź monitora powinna znajdować się na wysokości oczu użytkownika, zapewnia to prawidłową pozycję odcinka szyjnego kręgosłupa i zmniejsza ryzyko występowania jego dolegliwości bólowych. Dodatkowo powinno się pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości oczu od monitora, która wynosi między 40 cm a 75 cm. Ważne podczas korzystania z monitora w pracy jest robienie przerw, nie powinno się podczas nich korzystać z innych ekranów, np. telefonów.
 • Zadbać o właściwe ułożenie przedmiotów na biurku – wszystkie rzeczy, z których pracownik korzysta powinny znajdować się w zasięgu ręki, nie oznacza to jednak, że na biurku powinno znajdować się WSZYSTKO. Ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i zorganizować sobie miejsce pracy tak, aby zapewniało swobodny dostęp do narzędzi pracy, bez zaśmiecania biurka przedmiotami potrzebnymi sporadycznie.
 • Robić przerwy od pracy – przerwy, w których czasie odrywa się wzrok od monitora, zmienia się ułożenie ciała, wstaje się z krzesła, nie są marnowaniem czasu. Dbając o odpoczynek dla oczu oraz ruch dla układu mięśniowo szkieletowego pracownik ma szanse zapobiec wielu dolegliwościom i zwiększyć efektywność swojej pracy.
 • Aktywnie spędzać czas poza godzinami pracy – wielu osobom wypoczynek kojarzy się wyłącznie z leżeniem na kanapie i oglądaniem filmów. Dla osób pracujących w biurze najlepszym rodzajem wypoczynku jest wypoczynek aktywny. Po 8 godzinach spędzonych w pozycji siedzącej o wiele lepszym pomysłem jest spędzenie popołudnia na spacerze niż kolejnych godzin siedząc, przed innym niż w pracy ekranem.

 

Ergonomia pracy to nie tylko dobrze wyposażone i zaaranżowane stanowisko pracy, wpływ na jakość pracy mają również nasze codzienne nawyki. Aby skutecznie zapobiegać negatywnym skutkom długotrwałego przebywania w jednej pozycji związanym z pracą niezbędne jest zaangażowanie zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Pamiętajcie, że zawsze lepsza jest profilaktyka, niż późniejsze leczenie dolegliwości, które już wystąpią.

 

Osoby, które zainteresował temat piłek i dysków, które można wykorzystać nie tylko do ćwiczeń, ale również w pracy zapraszamy do naszego sklepu, do działu FITNESS.